Post Archive by Month: Tháng Tám,2017

Sau 5 năm thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng thế nào?

So với năm 2012, quy mô của thị trường bảo hiểm Việt đã gấp đôi. Và chuyên gia dự báo, nếu tăng trưởng đều như hiện nay thì 5 năm tiếp theo quy mô của thị trường bảo hiểm chắc cũng sẽ gấp đôi như hiện tại. Tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành bảo hiểm trong những năm gần

Xem tiếp