Giới thiệu

JOB BẢO HIỂM

Là nơi kết nối cộng đồng nhân sự và doanh nghiệp làm việc trong ngành bảo hiểm hiểm Việt Nam (nhân thọ và phi nhân thọ), bao gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, đại lý, giám định, các công ty cung cấp giải pháp, dịch vụ, đồng thời hỗ trợ cho các sinh viên mới ra trường mong muốn tìm kiếm công việc trong thị trường bảo hiểm

Job Bảo hiểm hoàn toàn miễn phí đỗi với tất cả các thành viên và doanh nghiệp tham gia. Mục đích của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự của ngành bảo hiểm Việt Nam

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của cộng đồng để cho Job Bảo Hiểm ngày càng đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm.