Bảo hiểm phi nhân thọ tập trung vào giá trị cốt lõi

Dưới những áp lực cạnh tranh và  những yêu cầu ngày càng cao của các cổ đông đã tạo động lực cũng như sức ép buộc cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng phải hoàn thiện hoạt động quản trị công ty và áp dụng các hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tại Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi động dự án xây dựng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cốt lõi (KPI). Theo đó, BIC sẽ hợp tác PwC để thực hiện dự án này.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe Liberty, bảo hiểm UIC Family, bảo hiểm uic cho bé

Theo ông Trần Hoài An, Tổng giám đốc BIC, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cốt lõi đã được BIC tự xây dựng và áp dụng từ năm 2014, đem lại hiệu quả nhất định đối với hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường khu vực và thế giới, BIC tự đặt ra yêu cầu phải cải tiến các mặt hoạt động theo hướng phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Việc hợp tác PwC Việt Nam để xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cốt lõi chính là một trong những bước đi của BIC để cụ thể hóa định hướng này. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017. Tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, nhiều công ty đã áp dụng mô hình quản trị theo KPI như Bảo Việt, PVI, Bảo Minh, Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Bảo hiểm Quân đội (MIC)…

Đại diện PTI cho biết, năm 2012, PTI ứng dụng mô hình quản trị theo KPI vào việc đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của từng cán bộ, nhân viên. Đến thời điểm hiện nay, chỉ tiêu đánh giá bằng KPI đã được áp dụng cho tất cả 2.000 cán bộ, nhân viên PTI trên toàn quốc. Việc ứng dụng KPI đã đem lại hiệu quả rõ nét trong quản lý, điều hành, cũng như tạo ra sự minh bạch, rõ ràng khi đánh giá chất lượng công việc.

“Nếu như trước đây, chất lượng công việc của các bộ phận, đặc biệt là các bộ phận hỗ trợ, được đánh giá chủ yếu theo cảm tính, không định lượng được thì hiện nay, mọi công việc đều có chỉ tiêu đánh giá rõ ràng. Bản thân cán bộ, nhân viên khi hoàn thành công việc cũng đã tự đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của mình thông qua các chỉ số đánh giá đã được xây dựng”, lãnh đạo PTI nói.

Đối với MIC, để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 – 2020 đứng trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và tầm nhìn đến năm 2025 là Top 3, MIC đã ký hợp đồng tư vấn xây dựng mô hình tổ chức chiến lược và KPI với PwC.

Theo MIC, mô hình tổ chức mới khắc phục những hạn chế của mô hình tổ chức trước đây, nâng cao lợi thế cạnh tranh, giảm sự chồng chéo về chức năng giữa các bộ phận, nâng cao công tác chăm sóc khách hàng.
Đây là tiền đề để xây dựng bản mô tả công việc, sơ đồ chiến lược, từ điển KPI. Sơ đồ chiến lược được xây dựng đảm bảo tầm nhìn đến năm 2025 thể hiện được các mối liên kết ngang, dọc, mục tiêu xuyên suốt đến các khối, ban, phòng, nhằm thực hiện mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia kinh tế, hệ thống chỉ tiêu KPI là một công cụ quản lý, hướng tới quản lý công việc ngày càng hiệu quả hơn. Để thay đổi cách nhìn về hiệu suất công việc, đòi hỏi người quản lý các cấp phải thay đổi kỹ năng quản lý. Điều đó đồng nghĩa với việc, muốn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phải thay đổi từ những công việc nhỏ, lập kế hoạch chi tiết và sau đó đòi hỏi tất cả mọi người cùng thực hiện để đạt được hiệu quả cao nhất.

Quan trọng hơn, cùng với việc áp dụng KPI, doanh nghiệp phải quyết liệt trong việc cải tổ hệ thống lương thưởng, chuẩn hóa các vị trí công việc, thay đổi tư duy và kỹ năng lãnh đạo…, nếu không thì việc triển khai KPI có thể rơi vào tình trạng nửa vời.

(Nguồn:baodautu.vn)