Công ty bảo hiểm BSH Đông Đô 54 người xem

Chưa có công việc nào đang tuyển dụng

Công ty bảo hiểm BSH Đông Đô

Công ty Bảo hiểm BSH Đông Đô – Thành viên của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính; Cổ đông có tiềm lực tài chính vững mạnh như Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty CP Tập đoàn T&T…
Thành lập và hoạt đồng từ Tháng 5/2016, hiện nay chúng tôi đang đứng trong top 10 đơn vị có tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong tổng số hơn 40 đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).
Hay để chúng tôi có cơ hội được đón nhận và phát triển năng lực của chính bạn!

Thông tin
  • Địa chỉ 195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi