Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) 1748 người xem

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC)

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) là thành viên của tập đoàn Bảo Hiểm Sompo Japan Nipponkoa Nhật Bản. Sau khi được thành lập từ năm 1997, UIC đã nhanh chóng trở thành nhà bảo hiểm phi nhân thọ tin cậy tại thị trường Việt Nam, cung cấp các sản phẩm và giải pháp quản lý rủi ro toàn diện đối với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

Thông tin
  • Địa chỉ Hà Nội
Liên hệ với chúng tôi