GiNET Việt Nam 321 người xem

Chưa có công việc nào đang tuyển dụng

GiNET Việt Nam

Công ty GINET là môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường bảo hiểm Việt Nam có vốn đầu tư từ Anh Quốc.

Công ty hiện là chủ sở hữu và điều hành trang web: www.WEBBAOHIEM.net, trang thông tin toàn
diện và nổi tiếng nhất trong thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay. Công ty cũng là đơn vị đầu tiên cung cấp các dịch vụ bảo hiểm trực tuyến tại Việt Nam.

Với đội ngũ chuyên gia bảo hiểm, đầu tư tài chính và truyền thông lâu năm, am hiểu thị trường
trong nước và có các kỹ năng kỹ thuật sâu rộng, khả năng ngoại ngữ ưu việt, GIS có ưu thế và điều
kiện thuận lợi trong quan hệ với các công ty bảo hiểm, các công ty giám định tổn thất và các bên có
liên quan khác nhằm bảo vệ, thương lượng những lợi ich tốt nhất cho khách hàng của mình.

Các chuyên gia bảo hiểm của GINET được đào tạo tại những học viện Bảo hiểm danh tiếng nhất
thế giới như Chartered Insurance Institute (CII), Australian Institute of Financial and Insurance, Học
viện tài chính Việt Nam, Đại học kinh tế quốc dân (NEU).

Website: www.ginet-vn.com / ginethealthcare.com

Thông tin
  • Địa chỉ Hà Nội
Liên hệ với chúng tôi