Tòa nhà Corner Stone Building, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tìm kiếm

Khu vực