Assistant Manager, Claim Admin AIA (Vietnam) Life Insurance 1055 người xem2 applications

Bạn Sẽ Làm Gì

 Compose all claim letters within TAT following claim procedure
 Make all regular claim report and ad-hoc reports as required
 Make all user requirement to develop and enhance systems relating to claims process, UAT for new products
 Support head claims reviewing and revise claim procedure relating admin tasks.
 Associate with Customer care to handle all claim complaints, to ensure the activities smoothly executed in accordance with the Company principles and guideline, especially explain claim decline reason related to policy wording and diseases .
 Process express payment relating to admin tasks within TAT
 Represent Claims section to deal with Customer, Agent, other sections of OP (CS, CC, U&I…) and other departments via phone, email

Chuyên Môn Của Bạn

 Education – University Graduate
 At least 5 years of experience in claim at an insurance company
 Prefer experience in managerial role
 Certifications/licenses – LOMA certificate
 Special skills: Good in communication and interpersonal skill, decision-making skill, management skill and planning skill. Medical background is preferred
 Customer Service Mindset
 Good in English speaking and writing

Về Công Ty Chúng Tôi

15/F , Royal Centre Building 235 Nguyen Van Cu Street, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam.Tên người liên hệ: Mr.Nguyen Duy Viet
Qui mô công ty: 500-999

AIA in Vietnam

AIA Vietnam is a member of the AIA Group, the largest independent publicly listed pan-Asian life insurance group – with a presence in 18 markets across the Asia-Pacific region.

Established in 2000, AIA Vietnam is now one of the leading life insurers in the market. We are a pioneer in introducing innovative business models in order to provide leading levels of experience to our customers. As the Real Life Company, AIA Vietnam is committed to make a real and positive impact in the communities that we operate. Our ultimate goal is to help people and families in Vietnam live healthier, longer and better lives.

AIA tại Việt Nam

AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới được niêm yết. Tập đoàn AIA đang hoạt động tại 18 thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Được thành lập vào năm 2000, AIA Việt Nam hiện là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu trên, luôn tiên phong trong việc xây dựng các mô hình dịch vụ sáng tạo nhằm đem đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng. Là công ty gắn kết với cuộc sống, AIA Việt Nam cam kết sẽ mang lại những thay đổi tích cực và thiết thực cho cộng đồng mà chúng tôi hoạt động. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dân và các gia đình tại Việt Nam sống khỏe hơn, lâu hơn và tốt hơn.

Đăng ký tuyển vị trí này