Nhân Viên Ban Quản Lý Nghiệp Vụ Tài Sản Kỹ Thuật Và Hàng Hải Tổng Công Ty CP Bảo Hiểm Bảo Long 681 người xem1 application

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

 • Cấp bậc: Nhân viên

 • Bằng cấp: Đại học

 • Hình thức: Nhân viên chính thức

 • Lương: 

 • Hết hạn nộp: 30/11/2016

  Mô tả Công việc

  • Thẩm định và đánh giá rủi ro nhận đơn bảo hiểm theo đúng thẩm quyền.
  • Hướng dẫn các Đơn vị trong công tác khai thác, giám định, bồi thường trên phân cấp nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, trách nhiệm hỗn hợp.
  • Phối hợp với Ban Tái bảo hiểm tiến hành thu xếp tái tạm thời, thu đòi tái bảo hiểm các hồ sơ bồi thường nhượng tái, các hồ sơ có số tiền bảo hiểm trên mức giữ lại.
  • Kiểm tra và tính toán hồ sơ bồi thường nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật, trách nhiệm hỗn hợp trên và trong phân cấp của Đơn vi.
  • Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về bảo hiểm tài sản kỹ thuật, trách nhiệm hỗn hợp tại các Đơn vị trực thuộc
  • Tổng hợp và đánh giá kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm TSKT và tính hiệu quả của từng sản phẩm bảo hiểm tại Công ty thành viên theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu

  Yêu Cầu Công Việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh Bảo hiểm, Kinh tế.
  • Có kinh nghiệm 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

  Thông tin khác

  • Kinh nghiệm: 1 – 2 Năm

   

  Giới thiệu về công ty

   Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long với tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng được chính thức thành lập và đi vào hoạt động vào ngày 11/07/1995 theo Giấy phép thành lập số 1529/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Tp.HCM cấp. Từ ngày 14/05/2012 theo giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận về việc đổi tên của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long . Là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam với hệ thống gồm 21 công ty thành viên trực thuộc cùng 1 văn phòng đại diện trải dài khắp Việt Nam. Các nghiệp vụ Kinh doanh Bảo hiểm: – Bảo hiểm sức khoẻ; – Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; – Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không; – Bảo hiểm xe cơ giới; – Bảo hiểm cháy, nổ; – Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; – Bảo hiểm trách nhiệm; – Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; – Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; – Bảo hiểm nông nghiệp. – Các nghiệp vụ BH khác theo quy định.
Đăng ký tuyển vị trí này