Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Giám đốc Phòng Tái Bảo hiểm trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện công việc của phòng.
 • Tham mưu với Giám đốc Phòng Tái Bảo hiểm về các vấn đề thuộc phạm vi nghiệp vụ của phòng và các vấn đề đối ngoại.
 • Đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai và quản lý liên quan đến tái bảo hiểm trong toàn Công ty.
 • Trên cơ sở yêu cầu và thông tin của các đơn vị thành viên, liên hệ với thị trường tái bảo hiểm để lấy phí và điều kiện cạnh tranh nhất cung cấp cho các đơn vị để đấu thầu hoặc bảo hiểm cho các dịch vụ lớn và các nghiệp vụ đặc biệt.
 • Hỗ trợ các đơn vị thành viên ngay từ khi tiếp xúc với các dịch vụ lớn, đặc biệt phải có xác nhận đảm bảo của nhà tái trước khi cam kết với khách hàng.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên trong các dịch vụ có mức trách nhiệm vượt quá đảm bảo của hợp đồng tái hoặc các điều kiện bảo hiểm không nằm trong nội dung của hợp đồng tái.

 

Ngoài ra, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng Tái Bảo hiểm.

Quyền lợi

 • Lương cạnh tranh
 • Thưởng và phúc lợi hấp dẫn
 • Các chương trình phúc lợi riêng cho đội ngũ nhân lực lãnh đạo

Yêu cầu công việc

 1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị, kinh tế, tài chính, bảo hiểm.
 2. Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tái bảo hiểm > 5 năm
 3. Giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Anh văn
 4. Tin học văn phòng
 5. Nắm được chủ trương, chính sách phát triển công tác bảo hiểm của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính
 6. Nắm vững nguyên lý, nội dung, phương pháp nghiệp vụ bảo hiểm, tái bảo hiểm.
 7. Hiểu biết về các sản phẩm bảo hiểm
 8. Am hiểu và cập nhật thông tin về thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế.
 9. Có khả năng tổng hợp phân tích, có kỹ năng lãnh đạo.
 10. Có khả năng tổ chức, sắp xếp, thực hiện công việc.

Đăng ký tuyển như thế nào

Ứng viên có thể gửi Hồ sơ/ C.V (Profile) qua Email:
Tiêu đề email ghi: Họ tên_Các vị trí ứng tuyển_Địa điểm làm việc mong muốn
Gửi vào email: phong.nhansu@hki.com.vn
cc thêm qua: duongvanhoa2@gmail.com

Thông tin thêm

 • Ảnh đơn
 • This job has expired!
Chia sẻ công việc này

 Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

Hoạt động của Công ty bao gồm:

Kinh doanh bảo hiểm gốc:

 • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
 • Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;
 • Bảo hiểm xe cơ giới;
 • Bảo hiểm cháy, nổ;
 • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;
 • Bảo hiểm trách nhiệm chung;
 • Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;
 • Bảo hiểm nông nghiệp.

Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.

Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất.

Giám định tổn thất.

Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.

Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

Tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật.

 Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin
 • Địa chỉ Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Liên hệ với chúng tôi